mobilność

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

mobilny
1. «taki, który łatwo daje się wprawić w ruch»
2. «zdolny do sprawnego, elastycznego działania»
3. «często zmieniający miejsce pobytu lub miejsce pracy»

• mobilność
mobilność społeczna «zmiana przez jednostki albo grupy ich miejsca w przestrzeni lub w układzie społecznym»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... fizycznych o znacznym udziale członków mniejszości etnicznych; 6) zmniejszenie się mobilności pionowej, co spowodowało zmniejszenie indywidualizmu i wzrost działań zbiorowych, a...
 • ... historię rachunku.

  W podróży

  Banki internetowe oferują użytkownikowi szeroko pojętą
  mobilność. Możliwości korzystania z nich jest wiele - za pomocą telefonu komórkowego...
 • ... rozwiązania z myślą o przyszłości, Siemens zapewnia światu jeszcze większą mobilność.
  Troska o zdrowie

  Zdrowie człowieka zależy w wielu przypadkach od...

Encyklopedia PWN

demogr. element szerszego pojęcia mobilności (ruchliwości) społecznej; oznacza przesunięcia pozycji ludzi na skali, charakteryzującej ich cechy społeczne, takie jak przynależność do grupy społecznej, grupy zawodowej czy jednostki osiedleńczej;
demogr. specyficzny proces zmiany nasilenia i form ruchliwości terytorialnej ludzi, związany z modernizacją.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!