motoriksza

Wielki słownik ortograficzny PWN

moto•rik•sza -k•szę; -ksz
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego