mroczki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mrocz•ki (med.) -ków
mroczek (nietoperz) -cz•ka, -cz•kiem; -cz•ki, -cz•ków

Słownik języka polskiego PWN*

mroczki «drobne, ciemne, ruchome plamki pojawiające się w polu widzenia»
mroczek «niewielki owadożerny nietoperz»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego