murowanie

Słownik języka polskiego PWN*

murowanie I daw. «mur lub fragment muru»
murowanie II pot. «bez wątpienia, na pewno, niezawodnie»
murować «budować coś z cegieł, kamieni lub betonu, używając jako spoiwa zaprawy murarskiej»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego