muzak

Wielki słownik ortograficzny PWN

muzak -ka, -kiem

Słownik języka polskiego PWN

muzak «muzyka nadawana nieprzerwanie przez głośniki w miejscach publicznych»

Encyklopedia PWN

rodzaj muzyki popularnej, relaksującej, traktowanej jako obojętne tło dźwiękowe i nadawanej przez głośniki w miejscach publicznych (w domach towarowych, na dworcach, w urzędach);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego