my

Wielki słownik ortograficzny PWN

my DBMs. nas, nam, nami
My Lai ndm: masakra w My Lai
nie my (to zrobiliśmy)

Słownik języka polskiego PWN

my I «zaimek odnoszący się do grupy osób, do których należy mówiący»
my II, mi «nazwa litery greckiej M, μ, oznaczającej głoskę m»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

my

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego