nabożny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

nabożny
1. «wypełniający obowiązki religijne»
2. «pełen powagi, szacunku lub zachwytu»
3. daw. «przeznaczony do nabożeństwa lub do modlitwy»

• nabożnie • nabożność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nabożeństwo
11.03.2006
Szanowni Państwo,
pragnę spytać o etymologię słowa nabożeństwo. Domyślam się, że jest ono związane bezpośrednio z przymiotnikiem nabożny.
Bardzo dziękuję,
Adam G.
Jak śpiewać kolędy?
15.12.2014
Szanowni Państwo,
chodzi mi o wers z kolędy Anioł pasterzom mówił. Jak się powinno śpiewać: „naleźli Dziecię w żłobie, Maryją z Józefem”? Czy w wersji współczesnej: „znaleźli Dziecię w żłobie, Maryję z Józefem”? Spotkałam też formy mieszane, które wydają mi się najmniej szczęśliwe: „znaleźli Dziecię w żłobie, Maryją z Józefem” oraz „naleźli Dziecię w żłobie, Maryję z Józefem”. Wiem, że tekst został zapisany w rękopisie kórnickim, ale nie potrafię do niego dotrzeć.
Hanna Bartoszewicz

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Milenkę, co wyobrażała sobie, że po prostu pożyczy od księdza nabożną książkę, bo czasem ma takie odbicia, że chciałaby się czegoś...
  • ... nogi, a drugi ślepy i ospowaty, zawodziło u wrót cmentarza nabożne pieśni. Każdy śpiewał na własną nutę, jakby się ścigali, który...
  • ... Na kwaterze kilku siedziało przy odbiorniku.
    - Naczelny wódz... - poinformował któryś
    nabożnym szeptem.
    - ..rozstrzygający bój o Warszawę nie powinien być stoczony tylko...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego