napawanie

Słownik języka polskiego PWN*

napawać I
1. «wywoływać w kimś pewne uczucia»
2. «nasycać wyrób włókienniczy roztworem farby lub apreturą»
napawać II «pokrywać przedmioty metalowe warstwą metalu za pomocą spawania»
napawać się «odczuwać przyjemność pod wpływem czegoś»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego