napięty

Wielki słownik ortograficzny PWN

napięty; -ęci
napiąć na•pnę, na•pniesz, na•pną; na•pnij•cie; napiął, napięli; napiąwszy; napięty
napięcie; -pięć

Słownik języka polskiego PWN

napięty
1. «pełen napięcia psychicznego; też: wyrażający taki stan»
2. «grożący wybuchem konfliktu»
3. «o planie, harmonogramie: taki, którego realizacja wymaga wysiłku»
napiąćnapinać
1. «rozciągnąć mocno coś elastycznego lub naciągnąć coś sfałdowanego, zwisającego»
2. «doprowadzić coś do stadium bliskiego realizacji»
napięcie
1. «stan silnego naciągnięcia czegoś elastycznego»
2. «stan wielkiego nasilenia emocji lub stanów psychicznych»
3. «konfliktowa sytuacja»
4. «różnica potencjałów elektrycznych, powodująca przepływ prądu elektrycznego w obwodzie»
5. «stan naprężenia między cząstkami odkształconego ciała elastycznego na skutek oddziaływania na nie siły ciśnienia»
napiąć sięnapinać się
1. «stać się naprężonym lub rozciągniętym»
2. «zmobilizować wszystkie siły fizyczne»
napięcie powierzchniowe «siła działająca na jednostkę długości powierzchni swobodnej cieczy, wywołana istnieniem międzycząsteczkowych sił przyciągania»
napięcie przewodowe «napięcie pomiędzy przewodami sieci doprowadzającej»
napięcie tektoniczne «stan naprężenia w masach skalnych»
próbnik napięcia «wskaźnik występowania napięcia elektrycznego»
stabilizator napięcia «przyrząd służący do utrzymywania stałej wartości napięcia doprowadzanego do obwodu»
wskaźnik napięcia «przyrząd do wykrywania, czy przewodnik jest pod napięciem»
zespół napięcia przedmiesiączkowego «zespół nieprzyjemnych dolegliwości występujący u kobiet w drugiej fazie cyklu miesiączkowego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Anaforyczne jiż i jenże
30.10.2018
Chciałabym się zapytać o pewne staropolskie słowo, mianowicie jiż, jenże. Dowiedziałam się, że oba te słowa znaczą który. Jak brzmią inne formy tego określenia – w rodzaju żeńskim, nijakim, w liczbie mnogiej (męskoosobowej i niemęskoosobowej)? 

Pozdrawiam,
Katarzyna K.
mało tego
1.02.2013
Dzień dobry.
Chciałbym zadać pytanie odnośnie postawienia przecinka po wyrażeniu mało tego (na początku poniższego, przykładowego zdania):
Ania dobrze gotuje. Mało tego, zdobyła nawet nagrodę dla najlepszej kucharki.
Czy w tej sytuacji przecinek jest postawiony prawidłowo? Może należałoby go pominąć lub postawić po mało tego kropkę i od słowa zdobyła zacząć nowe zdanie?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
oznaczenia literowe w indeksach dolnych
13.09.2014
Szanowni Państwo,
czy w skrótach do wielkości fizycznych należy wstawiać na końcu kropki, np. Cśr (średnie ciepło) czy Cśr.? Analogicznie w innych tego rodzaju skrótach: mech (mechaniczny), podw (podwodny). Przeglądając literaturę, widzę, że w indeksie śr kropki się nie stawia. Czy mam tę zasadę przyjąć?
Dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam!

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... powszechne podczas ciąży?
    Dolegliwości takie jak znużenie, zmęczenie, ociężałość i
    napięcie w nogach, mrowienie, cierpnięcie i nocne kurcze mięśni łydek, widoczne...
  • ... grupy społeczne i zawodowe, że jedynie słuszną drogą rozwiązywania powstających napięć czy konfliktów jest dialog prowadzący do rozwiązań politycznych konsekwentnie ujętych...
  • ... pierwszy doznałem wrażenia, że gotycka ściana była jak tkanina, prostopadła, napięta, bez ozdób, gęsto tkana o grubym wątku i wąskiej, sznurkowatej...

Encyklopedia PWN

fiz. wielkość skalarna odnoszona do 2 dowolnych punktów obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego; równa stosunkowi pracy W, wykonywanej przez siły pola elektrycznego przy przemieszczaniu ładunku elektrycznego q wzdłuż pewnej krzywej s (między 2 wybranymi punktami pola, np. A i B), do wartości tego ładunku: UAB = W/q = ∫s Esds, gdzie Es — składowa natężenia pola elektrycznego wzdłuż elementu drogi ds.
fizjol. niewielki, długotrwały skurcz mięśni, ułatwiający szybkie przejście od stanu spoczynkowego do skurczu mięśnia, niezbędny dla współdziałania mięśni wykonujących przeciwstawne czynności (np. zginanie i prostowanie kończyny) oraz umożliwiający utrzymanie odpowiedniej postawy ciała podczas stania, chodzenia i siedzenia;
napięcie kontaktowe, kontaktowa różnica potencjałów,
różnica potencjałów ustalająca się w stanie równowagi termodynamicznej na styku dwóch przewodzących ciał (metali lub półprzewodników).
chem. najmniejsza wartość napięcia elektr., które należy doprowadzić z zewn. źródła prądu do elektrod elektrolizera, aby zachodziły na nich reakcje elektrochem. ze znaczną szybkością;
elektr. różnica potencjałów elektrycznych między 2 punktami na powierzchni ziemi odległymi od siebie o 1 m (długość kroku człowieka);

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego