newsroom

Wielki słownik ortograficzny PWN

news•room -mu, -mie; -mów

Słownik języka polskiego PWN

newsroom [wym. ńjusrum] środ. «pomieszczenie w redakcji prasowej, w studiu radiowym lub telewizyjnym, w którym są przygotowywane informacje przed ich opublikowaniem lub wyemitowaniem»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego