nie inaczej

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Nie zlikwidujemy ch, rz, ó
4.10.2017
Dlaczego w języku polskim nie uproszczono niektórych powtarzających się liter skoro mają to samo brzmienie i w mowie nie sposób ich odróżnić od siebie?
Mam tutaj na myśli litery takie jak ż i rz, ó i u, ch i h. Z tego co kojarzę, w językach takich jak słowacki, czeski czy chorwacki nie występują takie rozróżnienia na dwa warianty tak samo brzmiącej i wymawianej litery. Uważam, że nie zaszkodziłoby to językowi polskiemu, a znacząco by pomogło młodszym pokoleniom oraz osobą z innych krajów nauczenia go.
nie sposób
18.01.2008
Szanowni Państwo,
moje pytanie dotyczy pisowni nie sposób / niesposób (?). Zauważyłam, że obu form używa się równie często, i zastanawiam się, która z nich jest poprawna. I główne pytanie: dlaczego? Słownik poprawnościowy podaje zasadę, że rzeczowniki z nie pisze się łącznie, chyba że w tym wypadku byłby to czasownik tzw. niewłaściwy... Jak jest w tym wypadku?
Z góry dziękuję za rozwiązanie mojego problemu,
Z poważaniem,
M. Czopik
nie sposób
22.04.2011
Szanowni Państwo,
czy w zdaniach, gdzie występuje nie sposób, również powinno się zmieniać rząd na dopełniaczowy? „Nie sposób zadać to pytanie” czy „Nie sposób zadać tego pytania”? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ja zwonim...". Dzwonek wywoływał zawsze jednakową reakcję: kilkuminutowy atak śmiechu. Nie inaczej było i w naszej redakcji. Właściciele telefonów radzących sobie z...
  • ... ojca poleciał ku Słońcu i spadł na łeb, na szyję! Nie inaczej postąpił Slobodan Milosevic, b. prezydent Jugosławii. Nie usłuchał swych doradców...
  • ... gronie uzgodnili postanowienie, które następnie przedstawili do zatwierdzenia zgromadzonemu ludowi.
    Nie inaczej postępowali Szwedzi. Sprawa misji Ansgara, którą miał się zająć wiec...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego