nieostry

Słownik języka polskiego PWN*

nieostry
1. «niemający kłującego zakończenia lub wyostrzonej krawędzi»
2. «niedokuczliwy, łagodny»
3. «o zdjęciach fotograficznych i obrazach widzianych przez przyrządy optyczne: niewyraźny»
4. «nieprecyzyjnie sformułowany»

• nieostro • nieostrość
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego