nutowy

Słownik języka polskiego PWN*

nut
1. «rowek w elemencie drewnianym, w który wchodzi odpowiadająca mu wypustka drugiego elementu w miejscu spojenia»
2. «w tynkarstwie: rowek oddzielający jedną płaszczyznę od drugiej»

• nutowy
nuta
1. «znak graficzny określający wysokość dźwięku oraz jego wartość rytmiczną»
2. «składowa część dźwięku»
3. «zabarwienie kolorystyczne»
4. «zabarwienie emocjonalne czyjegoś głosu, czyichś słów itp.»
5. «odcień jakiegoś zapachu»
6. «melodia»

• nutowy • nutka
pismo nutowe, muzyczne «system znaków graficznych do notacji muzycznych cech dźwięków oraz sposobów ich realizacji w utworze»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego