ościeże

Wielki słownik ortograficzny PWN*

o•ścieże; -ży
o•ścież tylko w wyrażeniu: na oścież a. roścież, a. rozcież
na oścież a. na roścież, a. na rozcież

Słownik języka polskiego PWN*

ościeże «wewnętrzna powierzchnia otworu okiennego lub drzwiowego w ścianie budynku»
na oścież, na roścież, na rozcież «na całą szerokość (okna, drzwi itp.)»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego