obiecanka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

obiecan•ka -n•ce, -n•kę; -nek
obiecan•ki cacan•ki obiecanek cacanek

Słownik języka polskiego PWN*

obiecanka pot. «obietnica, na której spełnienie nie można liczyć»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego