obiecanki cacanki

Wielki słownik ortograficzny PWN

obiecan•ki cacan•ki obiecanek cacanek

Ciekawostki

Mówimy potocznie „Obiecanki-cacanki (a głupiemu radość)”, mając na myśli to, że czyjeś obietnice są nieszczere i tylko osoba naiwna może w nie wierzyć.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Napis na transparencie pod skocznią w Willingen, dedykowany Svenowi Hannawaldowi

    Obiecanki-cacanki, a w klubie komornik
    Różnica między ukraińską a polską piłką...
  • ... Napis na transparencie pod skocznią w Willingen, dedykowany Svenowi Hannawaldowi

    Obiecanki-cacanki, a w klubie komornik
    Różnica między ukraińską a polską piłką...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego