obracać się

Słownik języka polskiego PWN*

obrócić sięobracać się
1. «zrobić obrót wokół własnej osi lub po kole»
2. «zwrócić się w jakąś stronę»
3. «być obracanym»
4. «ulec przekształceniu, zmianie w coś»
5. obracać się «przebywać gdzieś, zwykle w jakimś środowisku»
6. pot. «pójść, udać się dokądś»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego