odbierać

Słownik języka polskiego PWN*

odebraćodbierać
1. «wziąć od kogoś z powrotem coś, co się komuś pożyczyło, podarowało lub co ktoś zabrał»
2. «zabrać coś, co się gdzieś lub komuś przekazało w określonym celu»
3. «zabrać z powrotem kogoś, kto przebywał gdzieś przez jakiś czas»
4. «przyjąć coś, czego się poprzednio nie posiadało»
5. «zabrać komuś coś, co posiada»
6. «ująć ręką to, co ktoś daje, lub wziąć od kogoś coś, żeby mu ulżyć»
7. «pozbawić kogoś jakichś posiadanych dotąd cech lub wartości»
8. «doznać jakichś wrażeń»
9. «zostać obiektem czyichś działań lub zachowań»
10. «przyjąć od kogoś coś, co zleciło się mu do wykonania»
11. odbierać «o aparatach radiowych, telewizyjnych: przyjmować fale elektromagnetyczne ze stacji nadawczej i przetwarzać je na dźwięki i obrazy»
12. odbierać «mieć możliwość korzystania za pomocą aparatu radiowego lub telewizyjnego z danej stacji, danego programu»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego