odkupienie

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•kupienie (wykupienie; rel. wydarzenie zbawcze)
od•kup -pu, -pie
od•kupić -pię, -pią; -p•cie

Słownik języka polskiego PWN

odkup «odkupienie czegoś, co zostało sprzedane lub zastawione»
odkupićodkupywać
1. «kupić od kogoś coś, co zostało już raz sprzedane»
2. «kupić to, co było już kiedyś własnością kupującego»
3. «wynagrodzić komuś stratę czegoś, kupując mu przedmiot równy wartością zgubionemu lub zniszczonemu»
4. «wynagrodzić lub odpokutować krzywdę, zło popełnione przez siebie lub kogoś»
5. «o Chrystusie: przez swoją mękę i śmierć umożliwić ludzkości zbawienie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

śmierć przez wielkie Ś
28.01.2015
Czy wyraz śmierć (w odniesieniu do personifikacji śmierci) można zapisać z dużą litera na początku? W sprawdzanych przez mnie słownikach takiej dopuszczalności nie zauważyłem, ale w korpusie PELCRA część tekstów tak właśnie notuje ten wyraz (w tym znaczeniu). Nadmienię, że moja wątpliwość dotyczy zwięzłego objaśnienia (atrybut Śmierci), więc z kontekstu nie można domyślić się, o jaką definicję śmierci chodzi, a wielka litera (przynajmniej moim zdaniem) rozwiałaby wszelkie wątpliwości.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jest bowiem suma nie mniejsza niż 1,3 mld euro. Odkupić trzeba byłoby bowiem nie tylko pakiet od Eureko-Millennium, ale...
  • ... Milenijnej (fundusze publiczne dla zbudowania w Londynie czegoś na pokaz), odkupiła budynek za 12 mln i ogłosiła międzynarodowy konkurs architektoniczny na...
  • ... wybiegniesz. Dostaniesz za to ten kamyk, który znalazł raz Johnny. Odkupiłem go od niego specjalnie dla ciebie za piętnaście cukierków. No...

Encyklopedia PWN

w teologii chrześc. działanie Boże wyzwalające ludzi z niewoli grzechu i zła;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego