odkupienie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

od•kupienie (wykupienie; rel. wydarzenie zbawcze)
od•kup -pu, -pie
od•kupić -pię, -pią; -p•cie

Słownik języka polskiego PWN*

odkup «odkupienie czegoś, co zostało sprzedane lub zastawione»
odkupićodkupywać
1. «kupić od kogoś coś, co zostało już raz sprzedane»
2. «kupić to, co było już kiedyś własnością kupującego»
3. «wynagrodzić komuś stratę czegoś, kupując mu przedmiot równy wartością zgubionemu lub zniszczonemu»
4. «wynagrodzić lub odpokutować krzywdę, zło popełnione przez siebie lub kogoś»
5. «o Chrystusie: przez swoją mękę i śmierć umożliwić ludzkości zbawienie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego