odprawiać

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•prawiać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

odprawićodprawiać
1. «oddalić od siebie kogoś niepożądanego lub pozbyć się kogoś, nie załatwiwszy jego spraw lub życzeń»
2. «wykonać określone czynności według ustalonego regulaminu lub zwyczaju»
3. «zwolnić ze służby, z pracy, ze stanowiska»
4. «załatwić formalności związane z wyjazdem kogoś, czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego