odprawiać

Słownik języka polskiego PWN*

odprawićodprawiać
1. «oddalić od siebie kogoś niepożądanego lub pozbyć się kogoś, nie załatwiwszy jego spraw lub życzeń»
2. «wykonać określone czynności według ustalonego regulaminu lub zwyczaju»
3. «zwolnić ze służby, z pracy, ze stanowiska»
4. «załatwić formalności związane z wyjazdem kogoś, czegoś»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego