oddalać

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•dalać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

oddalićoddalać
1. «powiększyć odległość między jakimiś osobami, przedmiotami lub obiektami»
2. «spowodować przesunięcie wykonania lub nastąpienia czegoś na czas późniejszy»
3. «sprawić, że coś nie będzie kogoś dotyczyć»
4. «spowodować osłabienie lub utratę więzi z kimś lub z czymś»
5. «nie uwzględnić czyichś żądań, pretensji itp.»
6. «o przyrządzie optycznym: pokazać w pomniejszeniu i przez to uczynić pozornie dalszym»
7. daw. «zwolnić kogoś z pracy»
8. daw. «nakazać komuś odejść»
oddalić sięoddalać się
1. «przemieścić się skądś na inne miejsce»
2. «stać się mniej widzialnym, słyszalnym»
3. «zostać przesuniętym na późniejszy termin»
4. «osłabić lub utracić więzi łączące z kimś lub z czymś»
5. «opuścić samowolnie jakieś miejsce»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego