odwzorowanie

Słownik języka polskiego PWN*

odwzorowanie konforemne mat. «przekształcenie ciągłe i jednokrotne jednej figury w drugą, przy którym kąty nie ulegają zmianie»
odwzorowaćodwzorowywać
1. «odtworzyć według wzoru»
2. mat. «przekształcić jeden zbiór na drugi w ten sposób, aby każdemu elementowi jednego zbioru odpowiadał dokładnie jeden element drugiego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego