ojczyzna

Wielki słownik ortograficzny PWN*

oj•czyzna -yź•nie, -yznę a. (podniośle) Ojczyzna ,

Słownik języka polskiego PWN*

ojczyzna
1. «kraj, w którym się ktoś urodził, którego jest obywatelem lub z którym jest związany więzią narodową»
2. «miejscowość, kraj, gdzie coś powstało lub gdzie występuje»

• ojczysty, ojczyźniany

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego