omal

Słownik języka polskiego PWN*

omal I, omalże I «przysłówek tworzący zwroty oznaczające bliską lokalizację czegoś, możliwość czegoś, np. Omal nie stracił przytomności z bólu.»
omal II, omalże II «partykuła nadająca wyrazowi, który poprzedza, odcień przybliżenia, mniejszej dokładności, np. Naiwność granicząca omalże z głupotą.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego