opatrywać

Wielki słownik ortograficzny PWN

opatrywać -ruję, -rują

Słownik języka polskiego PWN

opatrzyćopatrywać
1. «oczyścić uszkodzoną część ciała i założyć na nią opatrunek»
2. «wyposażyć w coś potrzebnego»
3. «naprawić, poddać konserwacji jakieś urządzenie»
4. «oznaczyć dokument pieczęcią, stemplem, podpisem itp.»
5. «uzupełnić tekst, publikację wstępem, komentarzem, rysunkami itp.»
opatrzyć się Iopatrywać się I «przestać być atrakcyjnym»
opatrzyć się IIopatrywać się II «opatrzyć siebie samego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego