operacja

Słownik języka polskiego PWN*

operacja
1. «zabieg chirurgiczny polegający na przecięciu skóry i dotarciu do chorego narządu w celu przywrócenia mu prawidłowych czynności lub jego usunięcia»
2. «działania zmierzające do wykonania określonego zadania»
3. mat. «zespół działań wykonanych na pewnym wyrażeniu»
4. «część procesu technologicznego wykonywana na jednym stanowisku roboczym»
5. «ogół działań bojowych prowadzonych dla osiągnięcia określonego celu»
6. «zbrojna akcja o charakterze specjalnym»

• operacyjny • operacyjnie
operacja oszczędzająca «zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu jedynie zaatakowanej przez nowotwór tkanki, a nie całego narządu»
operacja plastyczna «operacja mająca na celu usunięcie oszpeceń lub nieprawidłowości w budowie różnych części ciała»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego