orientalizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

orien•talizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

orientalizm
1. «wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa przejęte z języków orientalnych lub na nich wzorowane»
2. «cechy charakterystyczne dla kultury Wschodu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... niczego zawdzięczał ani zachodniemu systemowi kapitalistycznemu, ani kapitalizmowi państwowemu zabarwionego orientalizmem. Jeśli nikt nie zacznie działać, ja zrobię co będzie trzeba...
  • ... tak widzą Izraelczyków. A więc możemy mówić nie tylko o "orientalizmie" - o zachodnich stereotypach dotyczących ludzi Wschodu, Arabów, muzułmanów - lecz także...
  • ... który stał się zalążkiem książki. Tytuł jest oczywiście aluzją do "Orientalizmu" Saida.

    Co właściwie znaczy "okcydentalizm"?

    Chodzi o zdehumanizowany obraz ludzi...

Encyklopedia PWN

orientalizm
[łac. orientalis ‘wschodni’ < oriens ‘wschód’],
odmiana egzotyzmu, w kulturze Zachodu nurt będący wyrazem zainteresowania kulturą, religią i obyczajowością ludów Wschodu (Orientu),
orientalizm
[łac. orientalis ‘wschodni’ < oriens ‘wschód’],
językozn. środek stylistyczny polegający na zastosowaniu w językach zachodnich elementów języków wschodnich;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!