orzecznik

Słownik języka polskiego PWN*

orzecznik jęz. «nieczasownikowa część orzeczenia imiennego»
• orzecznikowy
orzecznik przymiotnikowy, przymiotny jęz. «orzecznik wyrażony za pomocą przymiotnika, zaimka i imiesłowu przymiotnikowego oraz liczebnika porządkowego zgadzający się z podmiotem w rodzaju, liczbie i przypadku»
orzecznik rzeczownikowy, rzeczowny jęz. «orzecznik wyrażony za pomocą rzeczownika lub zaimka rzeczownego, występujący w narzędniku lub mianowniku»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego