osadzony

Słownik języka polskiego PWN*

osadzony II «osoba uwięziona»
• osadzona
osadzony I «znajdujący się gdzieś, tkwiący w czymś»
osadzićosadzać
1. «osiedlić kogoś gdzieś»
2. «umieścić coś gdzieś, na czymś lub przytwierdzić do czegoś»
3. «umiejscowić»
4. «nagle zatrzymać»
5. «pohamować czyjeś zapędy lub niewłaściwe zachowanie»
6. «wydzielić z roztworu jakąś substancję w postaci osadu przez dodanie odczynnika»
7. «o wodzie, wietrze itp.: nanieść coś, powodując powstanie osadów»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego