ospa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

o•spa -pie, -pę
OSP (= Ochotnicza Straż Pożarna) ndm

Słownik języka polskiego PWN*

ospa
1. «wirusowa choroba zakaźna z charakterystyczną wysypką na skórze i błonach śluzowych»
2. «choroba zakaźna bydła, owiec i koni»

• ospowy
ospa czarna, krwotoczna «jedna z najcięższych odmian ospy, charakteryzująca się krwawymi krostami o czarnym zabarwieniu»
ospa wietrzna «wirusowa choroba zakaźna wieku dziecięcego o łagodnym przebiegu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego