półprodukt

Wielki słownik ortograficzny PWN

pół•produkt -ktu, -k•cie; -któw

Słownik języka polskiego PWN

półprodukt «produkt przeznaczony do dalszej obróbki lub przeróbki»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Lodowy a lodziarski
23.05.2019
Proszę powiedzieć: czy lodowy i lodziarski są synonimami? Niedawno natknąłem się na artykuł o rynku lodów naturalnych, w którym autor stosuje na przemian oba te przymiotniki. Tak więc lodowe są: rzemiosło, biznes, branża, pasta, rzemieślnik, świat i firmy, natomiast lodziarskie: półprodukty i mistrz. Z kolei koncern jest w tym tekście zarówno lodowy, jak i lodziarski. Czy można obu tych słów używać wymiennie, czy jednak każde z nich ma swoją „specjalizację”?
pół+Polak
30.05.2006
W jakiej sytuacji powinniśmy pisać pół-Polak, a kiedy pół Polak?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... odległych o jakieś pięć kilometrów. Jeden komplet przerabia surowiec na półprodukt, drugi na produkt ostateczny. Trzeba więc pół-produkt przewieźć. Transport...
 • ... nie była ostatecznym spisem prawa, lecz wersją roboczą, swego rodzaju półproduktem niedokończonych prac redakcyjnych13. Additio sapientum nie wchodził jednak ani w...
 • ... otoczenia podmiotowego można wyróżnić:
  - nabywców,
  - pośrednie ogniwa sprzedaży,
  - dostawców surowców,
  półproduktów, maszyn i urządzeń oraz usług,
  - konkurentów,
  - inne podmioty wpływające na...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!