półprodukt

Wielki słownik ortograficzny PWN

pół•produkt -ktu, -k•cie; -któw

Słownik języka polskiego PWN

półprodukt «produkt przeznaczony do dalszej obróbki lub przeróbki»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego