płodozmian

Wielki słownik ortograficzny PWN

płodo•zmian -nu, -nie; -nów

Słownik języka polskiego PWN

płodozmian «system gospodarki rolnej ustalający na wiele lat stałą rotację upraw, które mają kolejno następować po sobie na określonym obszarze»
• płodozmianowy, płodozmienny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego