pacjentka

Wielki słownik ortograficzny PWN

pa•cjent•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

pacjent «chory zwracający się po poradę do lekarza lub będący pod jego opieką»
• pacjentka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego