panorama

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Panorama (program telew.) -mie, -mę
panorama -mie, -mę; panoram
Panorama Racławic•ka (muzeum; pot. panoramiczny obraz „Bitwa pod Racławicami”) Panoramę Racławic•ką ,

Słownik języka polskiego PWN*

panorama
1. «rozległy widok, oglądany zwykle z miejsca wyżej położonego; też: rysunek, fotografia itp. przedstawiające taki widok»
2. «obszerne przedstawienie jakiegoś zagadnienia w utworze literackim lub filmie»
3. «malowidło bardzo dużych rozmiarów, zwykle batalistyczne, rozpięte na wewnętrznej ścianie okrągłego budynku; też: budynek mieszczący takie malowidło»

• panoramiczny • panoramicznie • panoramiczność

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego