partaczka

Wielki słownik ortograficzny PWN

partacz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego