pasza

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pasza (dostojnik turecki) -szę; -szowie, -szów a. basza
pasza (karma) paszę; pasz
Kemal Pasza Kemala Paszy, Kemala Paszę a. Kemal Atatürk

Słownik języka polskiego PWN*

pasza I «pożywienie zwierząt hodowlanych»
• paszowy
pasza II, basza «tytuł dostojników cywilnych i wojskowych w imperium osmańskim; też: dostojnik mający taki tytuł»
• paszowski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego