pasza

Słownik języka polskiego PWN*

pasza I «pożywienie zwierząt hodowlanych»
• paszowy
pasza II, basza «tytuł dostojników cywilnych i wojskowych w imperium osmańskim; też: dostojnik mający taki tytuł»
• paszowski
strawność paszy «stopień wchłonięcia przez organizm zwierzęcy składników pokarmowych pobranych w paszy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego