patologiczny

Słownik języka polskiego PWN*

patologia
1. «nauka o chorobach»
2. «stan chorobowy organizmu»
3. «oddział w szpitalu ginekologicznym przeznaczony dla kobiet z powikłaniami w przebiegu ciąży»
4. «nieprawidłowe zjawiska występujące w życiu społecznym»

• patologiczny • patologicznie • patologiczność • patolog
anatomia patologiczna «dział patologii zajmujący się badaniem budowy narządów zmienionych wskutek choroby lub wykazujących wady rozwojowe»
• anatomopatologiczny • anatomopatolog

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego