patrol

Wielki słownik ortograficzny PWN

patrol -lu; -le, -li (a. -lów)

Słownik języka polskiego PWN

patrol
1. «grupa żołnierzy lub policjantów kontrolująca jakiś teren»
2. «obchód kontrolowanego terenu»
3. «zespół biorący udział w marszu patrolowym»

• patrolowy • patrolować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Policja czy policja?
19.04.2018
Szanowni Państwo!
Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie problemu. Czytam pracę naukową na temat policji — policji jako instytucji. Autor pisze to słowo od wielkiej litery. Czy jest to uzasadniona forma zapisu?

Z poważaniem
Anna
problemy z Charliem
29.07.2016
Adam Wolański w Edycji tekstów (s. 93) podaje odmianę: Charlie, Charlie’ego, Charlie’emu, z Charlie’m. Reguła [248] Wielkiego słownika ortograficznego PWN każe jednak nazwy osobowe na -i, -ie zapisywać bez apostrofu (zob. np. hasło Chaplin: Charliego, Charliemu, z Charliem); podobnie w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN (s.v. Charlie). Który wariant jest Państwa zdaniem lepszy?
Wywiad osobowy, rozpoznanie osobowe
16.12.2015
Chciałbym zwrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie, czy tłumaczenie z języka angielskiego HUMINThuman intelligence należy utożsamiać w języku polskim jako wywiad osobowy czy rozpoznanie osobowe. Zastanawiam się, czy w przypadku tłumaczenia jako rozpoznanie nie dochodzi do błędu ekwiwokacji. Proszę o pomoc w powyższej sprawie.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z taternikami, aby zorientować się w sytuacji. Nieco później swój patrol wysyłają też Stawy, a J. Gąsienica Roj rusza na czele...
  • ... interwencyjnych, znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia (włamania, napadu, sabotażu, itp.)
    Patrole interwencyjne
    Do grup patrolowo-interwencyjnych SOLID SECURITY zatrudniani są pracownicy...
  • ... z Koszalina. Ich podejrzenie zwróciło zachowanie bezdomnego, który na widok patrolu zaczął ukrywać coś pod marynarką. Jak się okazało, były to...

Encyklopedia PWN

patrol
[fr.],
grupa żołnierzy lub pododdział przeznaczone do określonych zadań (rozpoznanie, ubezpieczenie wojsk, kontrola);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!