pedagogika

Słownik języka polskiego PWN*

pedagogika
1. «nauka o celach i metodach wychowania i kształcenia»
2. «świadoma i celowa działalność wychowawcza»

• pedagogiczny • pedagogicznie • pedagog
pedagogika specjalna «dział pedagogiki zajmujący się metodami nauczania i wychowania dzieci wykazujących jakiekolwiek odchylenia od normy»
pedagogika społeczna «dział pedagogiki zajmujący się analizą wpływu środowiska na procesy wychowania»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego