wychowanie

Wielki słownik ortograficzny

wychować -am, -ają

Słownik języka polskiego

wychowanie
1. «ogół zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie»
2. «umiejętność zachowania się w towarzystwie»
wychowanie fizyczne «przedmiot w szkole, obejmujący ćwiczenia gimnastyczne, gry sportowe itp.; też: lekcja tego przedmiotu»
wychowanie przedszkolne
1. «zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym»
2. «dziedzina pedagogiki o tym traktująca; też: kierunek na studiach»
wychowaćwychowywać
1. «zapewnić dziecku opiekę i doprowadzić je do samodzielności»
2. «przygotować kogoś do pracy w jakiejś dziedzinie»
wychować sięwychowywać się «zostać wychowanym w jakiejś kulturze, w jakimś miejscu, środowisku itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

wersaliki w adresie listu
26.11.2010
Spotkałem się kiedyś z opinią, że kiedy adresuje się list, należy imię i nazwisko (a być może również wszystkie elementy adresu?) pisać z rozróżnieniem wielkości liter, natomiast pisanie wersalikami jest niegrzeczne. Czy rzeczywiście istnieje coś takiego?
akademia
8.03.2006
Która nazwa jest bardziej poprawna: Akademia Biegowa czy Akademia Biegania?
akty prawne
24.01.2007
W piśmie urzędowym (nie chodzi o tekst aktu prawnego) przywołującym artykuł danej ustawy posługujemy się którymś z następujących wariantów: ustawa z dnia 15.12.2000 r. o ... lub ustawa o ... z dnia 15.12.2000 r., lub Ustawa o ... z dn. 15.12.2000 r., lub Ustawa z dn. 15.12.2000 r. o ...? Czy w przywołanych przykładach słowo ustawa piszemy z małej czy z dużej litery? Czy datę uchwalenia aktu piszemy po słowie ustawa, czy na końcu, czyli po tytule ustawy?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... skarpety i portki do kostek -
  Przesiąknął tym stylem niejeden wyrostek,

  Wychować ich trzeba - to wniosek logiczny,
  A przy tym krytyczny i...
 • ... Polsce grupy T.LOVE, oskarżony o plagiat! Rzecz dotyczy fragmentu "Wychowania", jednego z największych przebojów grupy.

  W najbliższych tygodniach oskarżenie Włodzimierza...
 • ... równej mierze na te, które wiążą się z samym procesem wychowania, jak z osobą wychowawcy. Świadomie pomijam szeroko dysputowane sprawy wychowanka...

Encyklopedia

w szerokim znaczeniu — wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawy; w znaczeniu węższym — oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.
system wychowania ukształtowany w starożytnych Atenach;
część procesu wychowania, przygotowanie człowieka do uczestniczenia w kulturze fizycznej;
koncepcja wychowania, zgodnie z którą zasadniczym celem tego procesu jest rozwój indywidualny wychowanka;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego