pięknotka

Wielki słownik ortograficzny PWN

pięknot•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

pięknotka «żartobliwie o kimś lub o czymś bardzo ładnym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Z jaskółką w obu dłoniach bezpłodna umiera,
    Brzydala od nadziei
    pięknotka odpycha,
    Lecz nie mądrość jest przy tym, zwyczajna ot, pycha...

Encyklopedia PWN

pięknotka, Calicarpa,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny werbenowatych (Verbenaceae), z 40–100 gat. drzew i krzewów gł. w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej (Azja, Australia, Ameryka Północna i Ameryka Środkowa);

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego