położenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

położyć -żę, -żą; połóż, połóż•cie

Słownik języka polskiego PWN*

położenie
1. «miejsce, w którym się coś znajduje, pozycja zajmowana przez dany przedmiot w stosunku do otoczenia»
2. «sytuacja, w jakiej się ktoś znajduje»
położenie geograficzne «szerokość i długość geograficzna danego miejsca»
położenie główkowe «prawidłowe położenie płodu zwróconego główką do szyjki macicy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego