poboczny

Słownik języka polskiego PWN*

poboczny
1. «mniej istotny, drugorzędny»
2. daw. «znajdujący się z boku czegoś»
akcent poboczny «akcent słabszy od akcentu głównego, padający na sylabę inną niż główna sylaba akcentowana»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego