wtórny

Słownik języka polskiego PWN*

wtórny
1. «powstały w wyniku przekształceń lub jako następstwo czegoś»
2. «powstający, otrzymywany itp. po raz drugi»
3. «mniej ważny»
4. «naśladujący coś, pozbawiony oryginalności»

• wtórnie • wtórność
wtórny analfabetyzm «utrata umiejętności czytania i pisania»
• wtórny analfabeta
rynek wtórny papierów wartościowych «rynek, na którym obraca się papierami wartościowymi sprzedanymi przez ich pierwszych posiadaczy»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego