poczmistrz

Wielki słownik ortograficzny PWN

pocz•mistrz -rza; -rze, -rzów

Słownik języka polskiego PWN

poczmistrz daw. «kierownik urzędu pocztowego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... potomków rodu McCoy czy Quintal. Christian też ma mnóstwo potomków. Poczmistrz McCoy pokazuje mi z dumą namalowany przez siebie obraz, który...
  • ... reprodukcji przepięknych ilustracji ze średniowiecznych iluminowanych egzemplarzy Pisma Świętego.
    Watykańscy
    poczmistrze są w większości duchownymi, zakonnikami. Wyłącznie zakonnice zatrudnia się też...
  • ... zabawę, "szpasując", czyli prześcigając się w dowcipach, zwłaszcza z panem poczmistrzem Jasińskim i pensjonowanym kapitanem Lohrem. Temu ostatniemu ksiądz proboszcz groził...

Encyklopedia PWN

poczmistrz, poczmajster, pocztmagister,
kierownik poczty królewskiej w nowożytnej Europie, z czasem kierownik urzędu pocztowego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego