podział

Wielki słownik ortograficzny PWN

podział -ału, -ale; -ałów
podziać -dzieję, -dzieją; -dziali a. -dzieli

Słownik języka polskiego PWN

podział
1. «podzielenie czegoś na części, rozdzielenie czegoś między kogoś; też: układ będący następstwem tego podzielenia»
2. «podzielenie czegoś według określonej zasady»
3. «jeden ze sposobów rozmnażania bezpłciowego»
4. «istniejące w jakimś społeczeństwie lub w jakiejś grupie ludzi zróżnicowanie pod jakimś względem»

• podziałowy
podział dychotomiczny «w logice: podział, w którym pewna klasa przedmiotów zostaje rozdzielona na dwie podklasy wyłączające się»
podział logiczny «w logice: podzielenie zbioru na podzbiory niemające elementów wspólnych i obejmujące łącznie wszystkie elementy zbioru dzielonego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego