segregacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

segrega•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

segregacja
1. «dzielenie czegoś na grupy, kategorie według wybranych cech»
2. «faktyczne lub prawne oddzielenie od siebie w ramach jednego państwa grup ludzi ze względów etnicznych, rasowych lub religijnych»
3. «nierównomierność rozkładu składników stopowych w metalu»

• segregować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego