polonizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

polonizm -zmu, -zmie; -zmów

Słownik języka polskiego PWN

polonizm «wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa przejęte z języka polskiego lub na nim wzorowane»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

zapożyczenia z polszczyzny w innych językach
11.12.2009
Witam!
Jak wiadomo, język polski składa się w ogromnej mierze z wyrazów pochodzenia obcego. Zastanawiam się, czy są jakiekolwiek wyrazy rdzennie polskie, które zostały zapożyczone przez inne języki.
Mariola
Raczej fundraising, fundraiser, fundraiserka
11.05.2016
Wraz z profesjonalizacją organizacji pozarządowych w Polsce coraz częściej wśród pracowników pojawia się stanowisko pochodzące z języka angielskiego – fundraiser. Jaka powinna być jego poprawna pisownia w języku polskim? Właśnie fundraiser czy też fund-raiser, fund raiser? A dziedzina, którą się zajmuje, to: fundraising, fund-raising, fund raising – czy też jeszcze jakiś inny zapis jest poprawny?

Encyklopedia PWN

polonizm
[fr. < średniow. łacina polonus ‘polski’],
wyraz, zwrot, konstrukcja składniowa właściwe językowi pol., użyte w języku obcym;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego