porównywać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

porównywać -nuję (a. -nywam), -nują (a. -nywają); -nuj•cie (a. -nywaj•cie)

Słownik języka polskiego PWN*

porównaćporównywać «zestawić ze sobą jakieś osoby lub rzeczy, aby znaleźć ich cechy wspólne i cechy różniące»
porównać sięporównywać się
1. «porównać siebie z kimś»
2. «zostać porównanym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego